Medium Amanda weet wat jouw toekomst gaat brengen
Medium Amanda voorspelt heel nauwkeurig jouw toekomst

INLEIDING

Privacybeleid

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Door het invoeren of het indienen van uw gegevens gaat u akkoord met de inhoud van dit privacybeleid. Als u niet akkoord bent met dit privacybeleid, adviseren wij u om deze website niet te gebruiken.

Dit privacybeleid gaat over de volgende onderwerpen:

 1. Algemene informatie
 2. Belangrijke informatie
 3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens
 4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
 5. Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
 7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
 8. Delen van uw persoonlijke gegevens
 9. Uw rechten
 10. Updates van ons privacybeleid
 11. Contactgegevens

1. ALGEMENE INFORMATIE

5+concepts , h.o.d.n. Medium Amanda is de organisator van alle door Medium Amanda georganiseerde gefingeerde chat conversaties of kaartspellen. Als u vragen of twijfels heeft over het privacybeleid kunt u contact met ons op te nemen via de vermelde contact gegevens bij Contactinformatie. Medium Amanda is zich ervan bewust dat de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk voor u is.

Voor deze privacyverklaring is de Nederlandse wetgeving van toepassing. In ons privacybeleid kunt u meer informatie vinden over hoe we uw gegevens beheren en hoe wij voor de beveiliging van uw gegevens zorgen. Het is belangrijk dat u dit beleid volledig leest zodat u hiervan op de hoogte bent.

Onze Privacy belofte

We zullen u op een zo duidelijk mogelijke manier informeren hoe we uw gegevens gebruiken. Uw gegevens zullen veilig opgeslagen worden en te allen tijde toegankelijk zijn voor u. Op deze manier behoudt u de controle over uw eigen gegevens.

Houd er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden, Uw gegevens worden alleen gebruikt door medium Amanda

We verzamelen zo min mogelijk

We zijn genoodzaakt om een aantal gegevens over u te verzamelen en te bewaren, zoals uw naam, e-mailadres en geboortedatum.

Uw gegevens worden op een veilige en beschermde manier verzameld, verwerkt, opgeslagen en/of gedeeld met anderen. We zorgen er ook voor dat andere bedrijven waarmee we samenwerken net zo voorzichtig zijn met uw gegevens als wij.


2. BELANGRIJKE INFORMATIE

Hoewel u het gehele privacybeleid dient te lezen voor volledige informatie over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen, geeft het volgende stuk een samenvatting van enkele van de belangrijkste aspecten:

 • De gegevensbeheerder is: 5+concepts B.V., gevestigd te Hengelo, Molenstraat 20, 7551 DC, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 73320625.
 • U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar amanda@amandamedium.nl.
 • Het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is om u mails uitsluitend afkomstig van medium Amanda te sturen. Hiervoor verwerken wij uw gegevens op basis van een contractuele verplichting / legitiem belang .
 • 5+concepts h.o.d.n. medium Amanda slaat uw gegevens op in de EER.
 • Uw gegevens worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft uit onze e-mail database.
 • U hebt het recht om bij ons toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt deze laten rectificeren of laten verwijdering indien u dit wilt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het bewerken van uw gegevens en kunt u uw recht van gegevens portabiliteit uitoefenen.
 • U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om via de civiele rechter schadevergoeding te eisen voor een schending van de verplichtingen van een gegevensbeheerder.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS

Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die 5+concepts B.V. h.o.d.n. Medium Amanda verzamelt, gebruikt en kan overdragen aan derden . Verwijzingen in dit privacybeleid naar \"Medium Amanda\", , \"wij\", \"ons\" of \"onze\" verwijzen naar 5+concepts (een bedrijf geregistreerd in Nederland met registratie nr. 73320625met het geregistreerde adres: Molenstraat 20, 7551 DC HENGELO, Nederland. Wij reguleren de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden door 5+concepts B.V. en zijn de “Data controller” voor de doeleinden van de toepasbare nationale en Europese Data Beveiligings Wet.


4. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Wanneer we de term persoonlijke gegevens in ons Privacybeleid gebruiken, bedoelen we informatie die betrekking heeft op u en waarmee wij u kunnen identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die we mogelijk bewaren. Uw persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam of uw contactgegevens bevatten.

GEGEVENS CATEGORIEËN DIE WE VERZAMELEN

We kunnen de volgende categorieën informatie over u verzamelen en verwerken:

Uw voornaam, uw contactgegevens en andere informatie (e-mail adres), net als uw IP-adres, uw antwoorden op specifieke enquêtes (als u ervoor heeft gekozen om ze aan ons te verschaffen) Wanneer u deelneemt aan een gefingeerde chat met medium Amanda of 1 van haar andere pagina’s waarop zij uw gegevens verzameld. * We verzamelen deze informatie gebaseerd op een contractuele verplichting of rechtmatig belang om u vervolgens van e-mails te kunnen voorzien van medium Amanda, U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden.

Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens van u.


5. HOE EN WAAROM WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:het versturen van thematische e-mails vanuit medium Amanda.

OM MET U TE COMMUNICEREN EN ONZE RELATIE MET U TE BEHEREN

Af en toe dienen we mogelijk om administratieve of operationele redenen per e-mail en / of sms contact met u op te nemen, bijvoorbeeld in het geval we u moeten informeren dat u de winnaar bent.

Houd er rekening mee dat deze communicatie niet is bedoeld voor marketingdoeleinden en dat u deze dus blijft ontvangen, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie. U kunt u ook afmelden voor het promotionele kansspel; ga naar de sectie “UITSCHRIJVEN” voor meer informatie.

We zullen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken als we contact met u opnemen nadat u ons een verzoek heeft gestuurd, een web formulier hebt ingevuld via onze website of contact met ons heeft opgenomen op sociale media.

OM VOLDOEN AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een autoriteit voor gegevensbescherming informatie opvraagt bij ons of wanneer wij ons moeten verdedigen tegen een claim.


6. VERZOEK OM TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Om een ​​kopie van de persoonlijke gegevens die Medium Amanda over u heeft aan te vragen, stuurt u een e-mail naar amanda@amandamedium.nl met als onderwerp ‘Mijn gegevensverzoek’ en geeft u in de email de volgende vereiste informatie aan ons:

 • uw volledige naam;
 • een beschrijving van de gegevens die u opvraagt, inclusief een datumbereik;
 • alle e-mailadressen (verleden en heden) die zijn gebruikt door u;
 • en een kopie van uw huidige en geldig identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld een paspoort).

Vanaf de datum dat we ALLE vereiste informatie hebben ontvangen, zijn wij verplicht - volgens de relevante wetgeving – om binnen een maand uw verzoek te verwerken. Hoewel we ons best doen om uw verzoek voor deze deadline te verwerken, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende informatie uw verzoek van de verwerking vertraagt ​.


7. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt via onze website, wordt deze informatie veilig over het internet verstuurd met behulp van hoogwaardige codering.

Zoals beschreven in dit privacy beleid, kunnen we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden. Wanneer Medium Amanda uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, eisen wij van deze derden dat zij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De informatie die u ons verstrekt, zal worden bewaard in onze database en/of in de database van door ons aangewezen derde partijen. Uw gegevens kunnen met derden worden gedeeld die namens ons handelen voor doeleinden zoals door u goedgekeurd in dit privacy beleid. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte is de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, ook wel de \"EER\" genoemd) - en door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers of agenten werkt (dit omvat personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, de uitvoering van uw deelname, afhandelaars en het verlenen van ondersteunende diensten). Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, eisen wij dat er passende beveiliging gewaarborgd is. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij deze nodig hebben om de doeleinden te bereiken die uiteengezet zijn in dit privacy beleid of om te voldoen aan relevant wetgeving.


8. DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als Medium Amanda als bedrijf overgenomen zou worden kunnen uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar.

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit wel te mogen doen.

Wanneer u deelneemt aan het promotionele kansspel, kunt u derden - de sponsors van onze campagnes - toestemming geven om contact met u op te nemen via online contactmethoden (e-mail en sms) of offline-methoden (post of telefoon).

U kunt er expliciet voor kiezen om gecontacteerd te worden door alle Sponsors, sommige Sponsors of door geen enkele Sponsor. Dit keuze is geheel aan u. U kunt de sponsorlijst bekijken voor meer informatie. Deze kunt u vinden onderaan ons registratieformulier. In het geval dat u een of meer Sponsor toestaat om contact met u op te nemen, zal genoemde Sponsor ook een Data Controller worden, dat wil zeggen, zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor uw gegevens. Als zodanig zijn uw gegevens onderworpen aan hun Privacy beleid. In dat Privacy beleid staat onder andere hoe vaak zij contact met u opnemen, via welke methode en hoelang zij uw gegevens zullen bewaren. Daarom raden wij u aan om hun Privacy beleid zorgvuldig te lezen. Het privacy beleid per sponsor kunt u terugvinden in de sponsorlijst die u kunt terugvinden in onderaan ons registratieformulier.

We hebben ook gemeenschappelijke overeenkomsten voor gegevensbeheer met deze partijen en u kunt zich uit hun database afmelden door op de uitschrijflink te klikken onderaan onze pagina’s.. U bent de eigenaar van uw eigen gegevens en behoudt de volledige controle daarover.

Zodra u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden door een van deze Sponsors, kunnen deze Sponsors contact met u opnemen via de contactmethoden waarvoor u toestemming hebt verleend. Aangezien de Sponsors uw contactgegevens nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen, zullen wij, op basis van een legitiem belang, uw persoonlijke gegevens aan hen verstrekken.

Als u geen marketingcommunicatie van onze Sponsors meer wilt ontvangen, kunt u dit eenvoudig aan ons doorgeven door op de link “Sponsors” te klikken onderaan ons registratieformulier. U kunt er ook voor kiezen OM U ZELF UIT TE SCHRIJVEN VOOR HET ONTVANGEN VAN MARKETINGCOMMUNICATIE door te klikken op de relevante afmeldlink aan de onderkant van marketing gerelateerde e-mails die u van genoemde sponsor ontvangt.

Als u wilt, kunt u ook een e-mail sturen naar amanda@amandamedium.nl om uw marketingcommunicatie voorkeuren aan te geven.


9. UW RECHTEN

U hebt het recht om:

  • toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens
  • informatie over ons te ontvangen en de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
  • bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
  • bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens
  • ons te vragen om eventuele fouten te corrigeren en/of de informatie die we hebben te verwijderen

Als u gegevens wilt wijzigen / verwijderen of contact met ons wilt opnemen in verband met het bovenstaande, stuur dan een email naar amanda@amandamedium.nl.

10. UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld in verband met de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (de \"Algemene verordening gegevensbescherming\"). Wanneer wij het privacy beleid bijwerken zullen we op onze website de nieuwste versie publiceren .


11. CONTACTGEGEVENS

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en kunnen verstuurd worden naar amanda@amandamedium.nl.FAQ     Privacy statement     Contact
Algemene voorwaarden    


Geef een geldig e-mailadres op.

Verberg Geef uw wachtwoord op.

Wachtwoord vergeten?

Geef een gebruikersnaam op.

Geef een geldig e-mailadres op.

Verberg Geef een wachtwoord op.

Ben je jouw wachtwoord vergeten? Vul hieronder jouw e-mailadres in. Wij sturen een e-mail met een resetlink.

Vul een geldig e-mailadres in.

Terug naar login

Sluiten